PL a jejich lži 2 - rozhovor se Zdeňkem Opatřilem

18. 12. 2016 11:02:42
V Parlamentních listech dne 1. a 3. června a 1. října 2016 vyšly nehorázné články pod názvem „Odhalení skutečných příčin krize české pravoslavné církve“, „O Kryštofovi a bídě v Pravoslavné církvi“

Pisatelé uvedených článků zřejmě nepředpokládali, že si je přečte někdo, kdo zná nejen Zdeňka Opatřila a vladyku Kryštofa, ale také skutečnosti o nichž oba písálkové lživě píší. A tak se domnívali, že špína, kterou na ně vylili, zůstane na nich i na jimi popisovaných činech nesmyta. Se Zdeňkem Opatřilem se dobře známe 15 let, kdy jsme spolu pracovali na jednom ze silových ministerstev. Společně jsme působili ve Slovanském výboru a společně jsme zakládali Českomoravský slovanský svaz (ČMSS). Stejně dobře znám i vladyku Kryštofa, s nímž jsem se nějaký čas po založení ČMSS také seznámil. Články považuji za hnus a oba písálky za osoby, které zasluhují všeobecného opovržení. Proto jsem se rozhodl se Zdeňkem Opatřilem a vladykou Kryštofem postupně učinit rozhovor a zveřejnit jej.

Co říkáte nenávistným výrokům V.Merunky obsažených v článcích z 1. a 3. června 2016, které opublikovaly Parlamentní listy.

Nenávistným a lživým výrokům Merunky se nedivím, protože vím o koho se jedná. Já se spíše divím šéfredaktorům Parlamentních listů, ale i ECHO 24 a Protiproudu, že mu je zveřejňují. Vždyť si musejí uvědomit, že se tím stávají mediální žumpou. Merunka se tím baví. Jeho zábava byla oceněna tím, že byl zařazen do Databáze lidí, kteří šíří xenofobii, předsudky, falešné zprávy, uráží osobnosti, a kteří se tak svým jednáním dostávají za hranici přestupků, nebo trestných činů viz. https://pravdalaska.wordpress.com/.

Jak byste charakterizoval obsah článků a dopisů V. Merunky?

Povšimněte si toho, že Merunka, se vždycky uvádí jako docent a vysokoškolský učitel. Musí se takto uvádět, protože jej nikdo nezná a on má snahu přesvědčit čtenáře, že je jako docent specialistou na všechno. Je to jeho zjevný komplex méněcennosti, kterým trpí. On však neuvádí, že předloni kandidoval na místo děkana provozně ekonomické fakulty ČZU, a že z pěti uchazečů skončil na pátém místě. Nepomohly mu ani dopisy, ani články, kterými svou osobu propagoval. To je důkaz toho, jak je v týmu vysokoškolských učitelů oblíben. Když už se mu nedaří prosadit se v oboru, zkouší to jinou cestou. Snaží se přesvědčit veřejnost, že jde nejen se současným proudem, ale že je dokonce v jeho čele.

Ve svých nenávistných článcích a dopisech, které šíří po internetu neustále přesvědčuje o tom, že má všechny předpoklady k tomu, aby vyniknul:

-je stoupencem multikulturalismu, který potlačuje všechny národní hodnoty a tradice včetně jazyka;

-je odpůrcem všeho národního a slovanského;

-je mistrným nositelem oikofobie, kterou uplatňuje ve svých útočných článcích proti všem, kdo jsou vlastenci a mají slovanské cítění;

-je odpůrcem pravoslaví, v němž už pošpinil téměř všechny;

-je antikomunistou s výraznými rysy komunistického kádrováka;

-je zastáncem nacismu, čímž šokoval vlasteneckou frontu;

-je doslova chorobným rusofobem.

Na těchto „mravních“ hodnotách staví svoji kariéru. K tomu je třeba dodat, že člověk, který si vymýšlí, lže, pomlouvá a uráží lidi, kteří morálně stojí nad ním, patří ke spodině lidské společnosti. Lidé typu Merunky způsobili neštěstí druhým a mnohdy to byly doslova tragédie. Takových lidí je třeba se varovat.

Každý si píše svůj životopis sám. Merunka šokoval představitele vlasteneckých spolků svými názory. Pokud má pocit, že jej okolí vnímá jako zrádce, fašistu atd., měl by se z toho poučit. Zavinil si to sám. Měl by si uvědomit, že člověk s jeho protislovanskými názory nemůže být lídrem slovanské organizace. Pokud ovšem nemá takové zadání odjinud.

Proč V.Merunka píše takové urážející články?

Merunka je uražen, že byl po třech měsících zbaven funkce předsedy Českomoravského slovanského svazu. Pokud je nám známo a máme to doloženo, byl to právě Merunka, kdo začal „hon na čarodějnice“. Bezprostředně po sjezdu ČMSS začal kádrovat zvolené členy. On by řekl „lustrovat“. Ve výsledku je to stejné. Se svojí skupinou se v korespondenci radil, jak se zbavit skutečných vlastenců a Slovanů. On věděl, že za svoji podvratnou činnost může být zbaven funkce předsedy. Netušil, že podle platných Stanov může být zbaven funkce ihned a krátce po něm i skupina jemu věrných. To byl pro něj šok, protože s tímto ve své „strategii“ nepočítal. Takže „hon na čarodějnice“, který rozpoutal se obrátil proti němu. Inu, kdo čím zachází, tím také schází.

K čemu využívá Prof. Pulec Českomoravský slovanský svaz a Všeslovanský výbor?

Prof. ThDr. Radim Pulec, PhD. Českomoravský slovanský svaz ani Všeslovanský výbor k ničemu nevyužívá. Toto tvrzení Merunky je obrácené vzhůru nohama. Pan prof. Pulec je nejen bohoslovec, ale i historik a především na rozdíl od Merunky vlastenec s širokou slovanskou duší. Pro nás je velkou ctí, že se pan profesor uvolil být naším externím lektorem.

Vladyka Kryštof není spoluzakladatelem a ani členem žádných slovanských organizací, jak to Merunka tvrdí. Podle Merunky je ideologem jednou vladyka Kryštof, jindy zase já. Prostě, jak se mu to právě hodí. On však dobře ví, že jakýmsi „ideologem“ ČMSS je vlastenka a Slovanka, moudrá a velmi vzdělaná žena. Proto také okamžitě po sjezdu ČMSS, kdy Merunka zahájil „hon na čarodějnice“, byla ona jako první přinucena k rezignaci.

Pane předsedo, V. Merunka tvrdí, že „Na obranu neviny arcibiskupa Kryštofa nyní vystoupila „Mezinárodní organizace Všeslovanský výbor“. Je to pravda a co vás k tomu po třech letech od abdikace vladyky Kryštofa vedlo?

Na obranu vladyky Kryštofa Všeslovanský výbor nevystoupil nyní, ale 13.5.2013.

Toto Prohlášení V.Merunka nadšeně přivítal a proto je publikoval na webu Christofor.cz.

http://www.christofor.cz/dokumenty/petice . Merunka tehdy organizoval petici za návrat vladyky Kryštofa. Vladyka Kryštof je člověk, který se dokáže radovat ze života a radost i lásku lidem rozdávat. Je spokojený a neusiluje o návrat do vysoké církevní funkce. Proč bychom měli organizovat něco, co si on sám nepřeje?

Jak vnímáte Pravoslavnou církev potom, co o ní V.Merunka ve svém článku ze dne 3.6.2016 v Parlamentních listech napsal?

Můj pohled na Pravoslavnou církev nemohou změnit scestné názory nějakého Merunky. Merunka pomluvil a očernil většinu hodnostářů Pravoslavné církve české, ale i ruské. O vladykovi Kryštofovi např. píše, že byl odeslán jako prostý mnich do Těšova. Ve skutečnosti Posvátný synod Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku jej po rezignaci ustanovil monastýrským duchovním, jako Emeritního arcibiskupa pražského a Metropolitu českých zemí a Slovenska a Pražská eparchiální rada mu k tomu vydala řádný dekret, jako mají ostatní duchovní působící v církvi.

Pokud vím, tak všichni, kteří vladyku Kryštofa před třemi roky obvinili a zahájili proti němu kampaň s údajnými milenkami a dětmi, se mu později omluvili. Vedení Pravoslavné církve by se mělo vyjádřit k tomu, že ji Merunka označuje za sektu, a jiným způsobem ji a její duchovní uráží a očerňuje.

Nakonec to Merunka v církvi dotáhl tak daleko, že musel zastavit stránky http://www.christofor.cz , a že mu byl dán zákaz publikovat cokoliv na stránkách www.sul-země.cz, které založil. Ve výsledku byl nucen si hledat jiná media, na kterých by své proticírkevní a protislovanské články publikoval.

Co bylo podle Vás důvodem k tomu, že Merunka prohlédl a změnil svůj pohled na vladyku Kryštofa?

Odpovím vám takto. Před dvěma roky jsem oslavoval svoje životní jubileum. Hosty na oslavě byli jak vladyka Kryštof, tak i Merunka, který se k vladykovi choval velmi přátelsky. Ale za několik málo dní Merunka opublikoval na stránkách Sůl země hnusný, urážlivý „otevřený dopis vladykovi Kryštofovi“. http://sul-zeme.cz/12-ruzne/97-otevreny-dopis-vl-krystofovi

Vyšlo najevo, že bez souhlasu vladyky Kryštofa založil stránky www.christofor.cz , na nichž burcoval veřejnost za jeho návrat do vedení církve. Když se to vladyka Kryštof dozvěděl, trvalo velmi dlouho, než se mu podařilo jej přimět k zablokování uvedených stránek a ukončení činnosti petičního výboru. Merunka vůbec nedokázal pochopit, že se vladyka nechce do svého bývalého úřadu vrátit. Je velmi smutné a politováníhodné, že Merunka ve svém článku viní vladyku Kryštofa z toho, co sám za jeho zády založil, organizoval a z toho, co sám psal a na uvedených stránkách publikoval. Takto přece slušný člověk nejedná.

Nemyslím si, že se jedná o prohlédnutí, ale o charakterové rysy Merunky a o nic jiného.


Merunka o Vás píše, že o sobě tvrdíte, že jste kozácký plukovník. Je poněkud úsměvné, že vás, který ctíte právo psané i nepsané z něčeho takového podezřívá. A proč mu to vlastně vadí?

Skutečností je, že Kozáci ocenili moji mnohaletou práci ve slovanském hnutí a přijali mne, stejně jako již předtím jiné významné české osobnosti za čestného člena. Udělili mi symbolickou hodnost, která je označena stejně, jako v armádě plukovník, ale v kozáctvu se jmenuje jinak. To pisatel nezná. K tomu je nutno dodat, že kozákem se člověk nestává, ale rodí. To Merunka zřejmě také neví. Je nepochybné, že z něj mluví závist, a že moji mnohaletou práci, kterou jiní oceňují, on, jako nepřítel slovanství dehonestuje.

Merunka píše, že ČMSS parazituje na tradičních slovanských spolcích. Já sám si pamatuji, že jsme zakládali tento spolek takzvaně „na zelené louce“. Co k tomu chcete dodat?

Nemá smysl na všechny bláboly Merunky reagovat. Jsou to smyšlenky, jimiž Merunka dokazuje svůj nepřátelský postoj ke slovanství. Ať se potom nediví, jak jej veřejnost vnímá.

Merunka trpí potřebou stále někoho urážet. To co ČMSS pořádal a pořádá, nikdy nikdo nedělal a nedělá. Navíc žádné „tradiční slovanské organizace“ u nás neexistují. Merunka odhaluje pouze svoje neznalosti o slovanském hnutí.

Možná by bylo zajímavé zjistit, zda V.Merunka, jako předseda Slovanské unie neparazituje na činnosti jiných organizací. Mám tím na mysli DNY SLOVANSKÉ KULTURY.

Merunka na webových stránkách Slovanské unie vychvaluje jejich logo a jako zarputilý nepřítel slovanství napadá loga mezinárodních slovanských organizací.

To snad není parazitování?

Pane předsedo, můžete se stručně vyjádřit k vaší konferenci v Makedonii? Pan Merunka ji zkritizoval jak se patří.

Já bych neřekl. že ji zkritizoval. Spíše ji napadl a pošpinil. Kritizovat mohu něco, kde jsem byl, co jsem viděl a slyšel. Merunka nikde nebyl, dokonce i ty fotky z konference, kterými byl, jak tvrdí, zaplaven internet, byly na internet umístěny až 11 dní po tom, co je „tam Merunka viděl“.

Konference se konala na konci května t.r. v posvátném místě slovanského písemnictví a duchovnosti – ve městě Ohridu. Volba tohoto místa měla hluboký význam. V letošním roce si připomínáme 1100 let od úmrtí sv. Klimenta Ochridského, učedníka sv.Cyrila a Metoděje, jednoho z hlavních autorů cyrilice. Konference se konala ve dnech slovanského písemnictví a kultury. Na internetu jsou fotografie i mladých akademiků, kteří měli velmi zajímavé přednášky. Velký úspěch na ohridské konferenci vzbudila přednáška Prof. Pulce. S žádným spojením s makedonskou pravoslavnou církví jsem se nesetkal. Je to další z Merunkových ubohých výmyslů. Ohrid je překrásné město, ale je to především rekreační oblast s překrásnými letovisky a ne zrovna levnými hotely. Účastníci konference si cestu a pobyt platí sami, proto mnohým finanční situace neumožnila se konference zúčastnit. Přesto účast na ní byla velmi dobrá. V současné době pracujeme na vydání sborníku, v němž budou publikovány všechny přednášky, jejich obsah je na vysoké vědecké úrovni.

Promiňte, že Vám skáču do řeči, ale V.Merunka píše, že se konference konala na místní soukromé ruské vysoké škole G. R. Děržavina.

Merunka píše hodně nesmyslů. Neznám žádnou soukromou ruskou vysokou školu v Makedonii. Merunka neustále dokazuje, že je rusofob a všude vidí jen Rusy, ze kterých má strach. Doporučoval bych mu, aby si sedl na klozetovou mísu a zbytek svého života na ní proseděl, aby se mu z toho strachu něco nepříjemného nepřihodilo.

My, Slované, stejně jako pravoslavní věřící, máme rádi ostatní slovanské i neslovanské národy. Takže my takové problémy, jaké má Merunka nemáme. Spolupořadatelem vědecké konference byla naše členská instituce, a to Mezinárodní slovanská universita G.R. Děržavina. Je to makedonská soukromá universita. Jejím majitelem je Makedonec, universitní profesor, který je členem předsednictva Všeslovanského výboru. Protože jsem jako organizátor přijel do Makedonie o něco dříve, než ostatní účastníci konference, měl jsem možnost tuto universitu navštívit. Upřímně vám řeknu, že bych si přál být mladý a studovat na ní. Kdyby ji viděl Merunka, vystupňoval by jistě svoje pomluvy vůči ní. Merunka „zná tuto universitu tak dobře“, že o ní tvrdí, že je v Ohridu a proto se konference podle něj měla konat na její půdě. Bohužel si opět vymýšlí a píše nesmysly. Universita se totiž nachází ve Svati Nikole, což je asi 200 km od Ohridu. Proč si takto vymýšlí a komu tyto nesmysly prospívají, nevím. Zřejmě chce čtenářům svých pamfletů dokázat, jak je „dobře“ informován.

Co byste pane předsedo, mohl říct k následujícímu tvrzení V.Merunky?

Uvědomuje si pan Pulec, že svojí otevřenou podporou falešných kozáckých plukovníků a generálů, jak se dnes maskují komunisté v důchodovém věku, velmi poškozuje obraz ruské krajanské menšiny v ČR?“

Prof. Pulec, lépe řečeno vladyka Kryštof přijme každého, kdo k němu v dobrém úmyslu přichází. Není pravdou, že „podporuje“ falešné kozácké plukovníky ani generály, i když něco o nich asi ví. Zda jsou komunisté, nevím, protože na rozdíl od Merunky. nejsem kádrovák. Je pravdou, že spor o tom, zda „momentální přítel“ Merunky Michail Dzjuba je skutečným nebo falešným kozáckým plukovníkem a zda „bývalý přítel“ Merunky S.K.Komkov je skutečným nebo falešným generálem, ruské národnostní menšině skutečně neprospívá. Merunka se rád stará o věci, které mu nepříslušejí a skandalizuje je. Pokud by byl Merunka slušný člověk, ponechal by ruské diaspoře, aby si v této věci sama rozhodla. Nevím, kdo dal Merunkovi právo tento spor soudit. Ale já se vrátím k těm „komunistům“. To, že je Merunka antikomunista, je všeobecně známo a on má potřebu to znovu a znovu dokazovat. Ale současně tím dokazuje, že on sám do slovanského hnutí nepatří. Slovanství není o politice. Politika lidi rozděluje. Posláním slovanství je lidi sjednocovat na ušlechtilých hodnotách, jako je láska k vlasti, jazyku, historii, tradicím, kultuře atd. Slovanský činitel nedělá rozdíl mezi pravicovým či levicovým politikem, mezi ateistou či věřícím, jak to činí Merunka. Příslušnost lidí k té či oné politické straně, k té či oné náboženské konfesi, je soukromou věcí každého občana, je to právo jeho osobního rozhodnutí a je Ústavou ČR zaručeno. Lidé jsou dobří a zlí. Takto je tomu od počátku lidstva. Jak jsem stačil poznat, vladyka Kryštof má v okruhu svých přátel lidi velmi dobré a zda jsou mezi nimi také komunisté nebo členové jiných stran, není vůbec důležité. Důležité je, že se mu už do přízně nevnucují takoví Merunkové. Ono je to tím, že konečně pochopili, že vladyka Kryštof se skutečně nechce do své původní funkce vrátit, že tedy nechce mít možnost rozhodovat o použití církevních náhrad, které pro Pravoslavnou církev představují jednu a čtvrt miliardy korun. A tak naděje, že by pro takové Merunky mohlo něco zbýt, zhasly. A v tom je vladyka Kryštof zklamal. Proto mu to vrací svými hnusnými pomluvami, urážkami a špiněním.

Vy jste pane předsedo právě řekl, že politika do slovanství nepatří. Vím také, že ČMSS jsme spolu budovali jako nepolitickou organizaci. Přesto V. Merunka píše: „Namísto obnovené duchovní tradice tady máme trapnou symbiózu zpolitizovaného slovanství a zpolitizovaného pravoslaví.“ Co k tomu můžete říct?

Nechci se vyjadřovat k českému pravoslaví. To mi nepřísluší. Vladyka Kryštof už není představitelem církve, takže použít slovo „symbióza“ je nepatřičné. Nakolik jsem poznal vladyku Kryštofa, on má stejně daleko k politice jako já. Jedinou zpolitizovanou slovanskou organizací v ČR je Slovanský výbor. Protože Merunka slovanské hnutí nezná, píše nesmysly o nějaké jejich symbióze s pravoslavím. Pravoslavná církev nemá žádné styky se Slovanským výborem. Slovanský výbor neměl a nemá zájem spolupracovat s pravoslavnou církví. Takže je to vzájemné. ČMSS od samotného vzniku je organizací nepolitickou, což je správná a ověřená strategie.

Jaké nesmysly plodí Merunka, se může čtenář přesvědčit z následujícího. Představte si, že antikomunista Merunka zveřejnil na internetu 16. 5. 2015 ve 20:43 hod. toto Prohlášení:

„Členové SLOVANSKÉ UNIE z. s. považují za jediného legitimního zástupce mezinárodního slovanského hnutí v České republice SLOVANSKÝ VÝBOR ČESKÉ REPUBLIKY (IČ 67984304) vedený předsedou doc. Janem Minářem, který je zároveň místopředsedou MEZINÁRODNÍ SLOVANSKÉ RADY, které předsedá prof. Nikolaj Fjodorovič Lavryněnko z Ukrajiny.“ Viz. http://slovane.org/index.php/ruzne/104-prohlaseni-16-05-2015

Je velice úsměvné, že antikomunista Merunka podporuje politický Slovanský výbor ČR, který je prodlouženou rukou KSČM a uznává Mezinárodní slovanskou radu (sovět) jejíž předseda je právník, ale nikoliv profesor, N.F. Lavriněnko. Antikomunista Merunka podporuje právě a pouze politický orgán mezinárodního slovanského hnutí, který je personálně propojen s ostatními mezinárodními slovanskými organizacemi, které Merunka neuznává. Sám předseda Lavriněnko je po Majdanu blízkým spojencem Petra Simoněnka, předsedy Komunistické strany Ukrajiny. Merunka je sice kádrovák, ale jak je vidět, velmi špatný. Jeho prohlášení proto nemají žádnou cenu a vyvolávají pochybnosti o zdravém rozumu pisatele.

Vojtěch Merunka dehonestuje vše, co je vlastenecké, slovanské. Svými články neustále dokazuje, že není stoupencem slovanství, ale jeho tvrdým odpůrcem. Navíc způsob, který volí, patří do kategorie tzv. oikofobie, čili vyvolávání strachu z vlasti, z hrdosti na národní kulturu, tradice, jazyk, z přátelství mezi slovanskými národy apod. Skandalizuje vše, co je vlastenecké a osoby, které tyto ušlechtilé myšlenky prosazují. Jeho působení napomáhá politickým snahám o odnárodnění, odslovanštění, prosazení kosmopolitismu, multikulturalismu, o likvidaci národních slovanských jazyků a jejich nahrazení jakýmsi umělým alternativním jazykem, za což byl honorován, apod. Ve svých důsledcích jeho působení vede k oslabení funkce státu, zesměšňováním hodnot, na nichž je státnost založena.

Pane doktore, děkuji Vám za rozhovor

Z rozhovorů chci učinit jeden závěr. Zdeněk Opatřil je veteránem slovanského hnutí a šíří pravdu, lásku a porozumění mezi slovanskými, ale i jinými národy, je jimi proto respektován a je mu prokazována úcta. Emeritní Metropolita Kryštof, jako duchovní vede své farníky k pokoře, víře v Boha a vzájemné úctě. Jako vysokoškolský učitel vede své studenty k lásce k vlasti, k bližním, rodičům, prarodičům a starším lidem. Vladyka Kryštof je doma i v zahraničí velice váženou osobností pro své vědomosti i charakter. Na pana Merunku nechť si utvoří názor každý sám. Články V.Merunky charakterizuje citát Karla Čapka: „Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.“


Jiří K.

Autor: | neděle 18.12.2016 11:02 | karma článku: 11.93 | přečteno: 795x

Další články blogera

I jako nevidomé vozíčkářce mi doba svobody a demokracie zaručuje důstojný život

Třicet let. Neuvěřitelně dlouhá doba. Ale když se ve svém životě ohlédnu zpět, připadá mi to jako mávnutí kouzelného proutku. Ale právě tolik let letos uběhne od společenských a politických změn v našem státě.

29.1.2019 v 7:57 | Karma článku: 22.97 | Přečteno: 404 | Diskuse

Palonínská povolební úvaha

Po účasti na ustavující schůzi zastupitelstva naší malé obce mám v hlavě takový zmatek , že jsem se je rozhodla vypsat na papír, abych si trošku utřídila myšlenky a zklidnila rozjitřené emoce.

6.11.2018 v 13:47 | Karma článku: 20.39 | Přečteno: 361 | Diskuse

Dvojí metr na plánovanou výstavbu aneb jak neslyšet své občany

Každá doba přináší rozvoj a inovace. Některé změny jsou výhodné ale jen pro pár vyvolených jedinců a ne pro většinovou společnost. V Praze je neutuchající zájem o nové bydlení.

29.9.2018 v 7:30 | Karma článku: 21.18 | Přečteno: 623 | Diskuse

Nový trenér národního fotbalového mužstva (záznam z tiskového monologu)

Ta pozvánka, směrovaná, fotbalovým odborníkům, zapůsobila jako tornádo. Byla doručena devadesát minut před zahájením mimořádné tiskové konference FAČR, jejíž začátek byl stanoven na symbolických 11 hodin 55 minut.

17.9.2018 v 10:57 | Karma článku: 8.74 | Přečteno: 252 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jiří Turner

Tradiční plky o tradiční rodině

Vím, co je tradiční rodina, jenom nechápu, co znamená ji preferovat, obhajovat, podporovat a chránit. Máme snad přesvědčovat gaye a lesby, aby to nějak překousli a počali zakládat tradiční rodiny, nebo je stačí jen diskriminovat?

17.6.2019 v 11:31 | Karma článku: 5.05 | Přečteno: 100 | Diskuse

Michal Konečný

Evropa First!

V ekologii jsme my Evropané premianty. Ostatní světadíly by se měly stydět. Asie a Afrika určitě. Co je našich pár uhelných elektráren, které stejně brzy odstavíme, proti takové Číně nebo Indii. Čína potřebuje hodně elektřiny...

17.6.2019 v 8:06 | Karma článku: 11.92 | Přečteno: 271 | Diskuse

František Filip Dvořák

Udavači všech zemí - spojte se!

Za dobu lidské existence se udávalo za všechno možné. Udání a obvinění z politických důvodů patří mezi ta nejstarší v dějinách a jejich účelovost..

17.6.2019 v 8:05 | Karma článku: 23.79 | Přečteno: 688 | Diskuse

Michael Laitman

Jak se oddělit z davu?

Vědci říkají, že kvůli vyšší efektivitě je zapotřebí se odlišovat od ostatních. Rozhodně je nutné se lišit, protože jednostrannost a analogie okrádá svět, nivelizuje jej.

17.6.2019 v 7:50 | Karma článku: 16.16 | Přečteno: 135 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Maine - další stát s "důstojnou smrtí"

Další americký stát podpisem guvernéra posvětil zákon "o důstojném umírání" (v pořadí asi osmý). Zrekapitulujme, co by nemělo chybět v našem zákoně, pokud ho přijme i náš parlament.

16.6.2019 v 21:05 | Karma článku: 8.80 | Přečteno: 284 | Diskuse
Počet článků 775 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1834
První pokus

Najdete na iDNES.cz